English | Français | Kreyòl Ayisyen | Español | Kiswahili | नेपाली

Accountability Counsel ตั้งปณิธานในการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ ด้วยความเป็นมืออาชีพและมีจริยธรรมตามมาตรฐานขั้นสูงสุด อีกทั้งยังยึดมั่นในแนวทางการให้เกียรติและความเคารพซึ่งกันและกันทั้งในด้านสิทธิ ด้านผลประโยชน์ รวมไปถึงต่อหน่วยงานของชุมชนและองค์กรที่ร่วมเป็นพันธมิตรกับเราด้วยเช่นกัน

หากคุณมีข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับงานของเรา หรือมีข้อมูลเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบหรือการละเมิดนโยบายในหัวข้อที่ระบุด้านล่างนี้ เราขอแนะนำให้คุณรายงานสิ่งดังกล่าวโดยใช้แบบฟอร์มนี้ รายงานทุกฉบับจะถูกนำมาพิจารณาอย่างจริงจัง คุณสามารถรายงานโดยไม่ระบุตัวตนได้ โดยที่เราจะไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้ที่รายงานเข้ามา

ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกังวลและการจัดการข้อร้องเรียน จะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยอยู่เสมอและจะแบ่งปันกับผู้ที่จำเป็นสำหรับการจัดการข้อร้องเรียนเท่านั้น ขอให้คุณมั่นใจว่าพวกเรา Accountability Counsel บันทึกเกี่ยวกับการละเมิดนโยบายทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ ทั้งในส่วนของรายละเอียดและความถูกต้อง และถูกจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัย

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายของเราได้ดังต่อไปนี้:

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายเหล่านี้ สามารถติดต่อเราได้ที่ ethics@accountabilitycounsel.org ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการระดับโลกและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจะเป็นผู้ได้รับอีเมลเหล่านั้น